เครื่องมือสำหรับ sync secrets จาก AWS Secrets Manager ไป Kubernetes Cluster

ถ้าอยากใช้งาน secrets จาก AWS Secrets Manager ใน Kubernetes Cluster อาจจะต้องหาเครื่องมือเข้ามาช่วย

เครื่องมือที่ผมคิดว่าน่าสนใจ คือ 2 ตัวนี้ครับ

1. External Secrets Operator (ESO)

  • :star_struck: อัปเดต Kubernetes Secret อัตโนมัติ เมื่อ external secrets มีการเปลี่ยนแปลง
  • :star_struck: ไม่ต้องปรับ container configs
  • :thinking: Kubernetes Secret จะถูกสร้างและลบตาม ExternalSecret resource

2. AWS Secrets and Configuration Provider (ASCP)

  • :star_struck: อัปเดต Kubernetes Pod volume และ Kubernetes Secret อัตโนมัติ เมื่อ external secrets มีการเปลี่ยนแปลง
  • :star_struck: Kubernetes Secret จะถูกสร้างเฉพาะเมื่อต้องการใช้งานจริง ๆ
  • :thinking: ต้องเพิ่ม volume configs ใน Kubernetes Pod container

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบล็อกเลยครับ

พี่ ๆ เพื่อน ๆ ใช้ตัวไหนอยู่ มาแชร์กันได้นะครับ :pray:t2:

4 Likes

พูดถึง เขาแนะนำกันว่า ตอนอัด secret entry เข้า aws secrets manager ควรจะไป encrypt โดยใช้ mozilla sops มาก่อน แล้วใช้ terraform อัดเข้า aws secrets manager อีกที กันของหาย

แต่ว่าด้วย secrets มันมี hashicorp vault อีกตัว แต่ยังไม่ได้ลองเล่น

3 Likes

ขอบคุณครับ น่าสนใจมากครับ :star_struck: