งาน Summer Community Days, Vol. 1 (July 28 & 29, 2022) โดย Operational Analytics Club

Summer Community Days a free, virtual & practitioner-first conference hosted by the Operational Analytics Club featuring community expert sessions, keynotes, data hackathons, and local IRL happy hours in major US cities. You’ll leave the event an OA expert in technical- and business-focused subjects alike (and have some new friends, too).

งานดี และฟรี จัด 2 วันเต็ม ๆ มีแบบ virtual ด้วย~ งานนี้หลัก ๆ ดูจะเน้นไปทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานข้อมูลครับ

ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ :rightwards_hand: Summer Community Days

ตัวงานมี 3 tracks

ส่วนเรื่องหัวข้อดูได้ที่

ดูดีมากอ่า :star_struck:

งานเริ่มแล้ววว

ปล. เค้าใช้ระบบชื่อ Welcome น่าสนใจอยู่นะ แต่หาหน้า pricing ไม่เจอ :sweat_smile: