ชวนเล่น #30DaysOfStreamlit 🤓

Streamlit เป็น open-source Python library เอาไว้สร้าง data app (หรือ web app) สำหรับโปรเจค data science กับ machine learning เราไม่จำเป็นต้องเขียน front-end เลย ลองเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ Gallery ได้

ตอนนี้เค้ามี challenge ชื่อ #30DaysOfStreamlit อยู่ ให้เราฝึกเขียนโค้ด และลองสร้าง data app โดยใช้ Streamlit กันเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน

ลองเข้าไปดูกันนะ :blush: :point_right: https://share.streamlit.io/streamlit/30days

ปล. ตอนนี้ผมเข้าร่วม challenge ด้วยเป็นวันแรก Day 1 :fire:

1 Like

เครื่องมือตัวนี้ ชาว data engineer ก็ควรเรียนรู้ไว้นะ มีประโยชน์มากในการที่หยิบเอาไปทำ data product :wink:

2 Likes