มี Data Engineering & Science Community ไหนใช้ Discourse บ้าง?

มีประมาณนี้ที่เกี่ยวกับ Data Engineering & Science นะครับ

ใครเจอที่ไหนอีก แวะมาบอกกันมั่งนะ :wink:

1 Like