อีเมลคอร์สฟรี Data Engineering 101 จาก Start Data Engineering

Start Data Engineering เป็นที่ ๆ ผมน่าจะเอาไปอ้างอิงอยู่บ่อย ๆ เค้ามีบทความที่อ่านง่าย และเป็น foundation อยู่เยอะเลย

แล้วนี่เค้าทำอีเมลคอร์สแบบฟรี ๆ ไว้ ลองสมัครกันนะ ของดี :+1:

Sign up for our free “Data Engineering 101” course . You will receive an email every week for 12 weeks, about data engineering core concepts, building scalable & resilient systems , data best practices, data modeling, and building projects that reflect real-world projects. Join now and get started on your data engineering journey!

6 Likes