จบไม่ตรงสาย สู่การเป็น Data Engineer

เมื่อวานเห็น YouTube video นี้แนะนำขึ้นมา ลองฟังแล้วชอบครับ อยากแนะนำให้กับคนที่จบไม่ตรงสายได้มาลองดูกันนะ

กลับกัน ต่อให้จบตรงสายแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องรู้จิตวิทยา :joy:

มีเรื่องใหม่ๆ ให้เรียนรู้ทุกวัน อัพเดทตัวเองเรื่อยๆ แล้วจะเห็นอะไรๆ มากขึ้น :sunglasses: