คอร์สใหม่เรียนฟรี Dagster & dbt ที่ Dagster University

จากที่เปิดตัว Dagster University เปิดแล้ว! ไปเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เปิดมาอีกคอร์สหนึ่งให้เรียนฟรีแล้วครับ เป็นคอร์สสอนการ Integrate & Orchestrate โปรเจค dbt กับ Dagster นั่นเอง ตามไปเรียนกัน!

1 Like