วีดีโอสอนเรื่อง Use hooks to simplify repetitive dbt run activities

คนนี้เค้าอธิบายเรื่อง dbt Hooks ไว้ดีเลยทีเดียว มีตัวอย่างด้วย

คนนี้เค้าทำ Data Build Tool (dbt) playlist ไว้ด้วย ดีงามมาก :100: