ทำ Stream Processing โดยใช้ Apache Flink

ไปรู้จัก Apache Flink กันครับ ขอบคุณวีดีโอจากคุณ suraphan laokondee มากครับผม :blush:

ในวีดีโอกล่าวถึง PyFlink เป็น Python library ที่เอามาใช้ต่อเข้ากับ Flink

ในวีดีโอ เค้าต่อ Twitter API ดึงข้อมูลเข้า Kafka แล้วดึงข้อมูลจาก Kafka เข้า Flink อีกที และก็มีจับข้อมูลมาประมวลผลแล้วส่งกลับเข้า Kafka ไปอีกที ดูแล้วสนุกมากครับ :star_struck:

1 Like