เกม SQLordle: A word guessing game for SQL vocabulariests

ลองเล่นเมื่อกี้แล้วเกือบหัวร้อนเลย 555 :rofl:

SQLordle #8 4/6

⬛⬛🟨⬛⬛
⬛🟨⬛⬛🟩
⬛🟨🟨⬛🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

ไปลองกันได้ ๆ