Songs about K8s

เอาไว้ฟังตอนทำงาน…


Credit: https://twitter.com/memenetes/status/1474077574405971975/photo/1

ปล. อันนี้ไม่มีจริงนะครับ 555 ผมลองไปเซิชดูล่ะ :rofl:

เพิ่งมาลองเซิชอีกรอบ… มีจริงด้วยยย