เวิร์คชอป Machine Learning with Apache Spark & Zeppelin ในงาน HPCNC Sharing Day 2022

ได้มีโอกาสไปร่วมเวิร์คชอป Machine Learning with Apache Spark & Zeppelin ในงาน HPCNC Sharing Day 2022 ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์

เวิร์คชอปนี้สอนโดยพี่เพชร (นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข) ครับผม ขออนุญาตอัพโหลดสไลด์เพื่อแบ่งปันให้กับ community นี้นะครับ :bowing_man:

Spark ML@HPCNC.pdf (3.4 MB)

เผื่อใครสนใจอยากดูว่าโค้ดที่ใช้ในเวิร์คชอปหน้าตาเป็นไงบ้าง ผมเอาเข้า GitHub ของผมเองที่ :point_down:

เครื่องมือที่ใช้ก็ Apache Zeppelin ครับ คล้าย ๆ กับ Jupyter Notebook เลย