มีใครได้ลองเล่น Flyte (K8s-native workflow automation platform) แล้วบ้าง?

เห็นออกมาสักพักแล้ว เป็น open source แบบเต็มตัว เขียนได้ทั้ง Python, Java และ Scala เลย

ดูเหมือนจะได้รับความสนใจอยู่พอสมควรเลย อย่างที่ Lyft ก็เปรียบเทียบระหว่าง Flyte กับ Airflow

ที่ Spotify ก็เริ่ม migrate มาใช้แล้ว

ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะ แหะๆ ดูวิธีการสร้าง workflow ก็มีความคล้าย Dagster, Prefect แล้วก็ TaskFlow API ของ Airflow อยู่ ส่วนตัว core หลัก ยังไม่มีโอกาสได้ไปดู