บทความ dbt at scale on Google Cloud

เป็น 3 parts ที่ดีมาก ๆ ที่เค้าอธิบาย data engineering architecture ซึ่งเป็น approach ที่ Astrafy เค้าวางไว้ ซึ่งมี dbt เป็น backbone เลย :+1:

ดูแล้วมีความเป็น modern data stack ที่เค้ามักจะพูดกัน ออกแนว Extract, load, transform (ELT) โหลดทุกอย่าง แล้วไปไปจบกันบน data warehouse อิอิ :laughing: