เครื่องมือ CLI "aws-mwaa-local-runner" สำหรับรัน MWAA บนเครื่องตัวเอง

เผื่อใครใช้ MWAA อยู่ ตัวนี้น่าลองใช้ดูครับ จะได้ทดสอบบนเครื่องตัวเองได้

The CLI builds a Docker container image locally that’s similar to a MWAA production image. This allows you to run a local Apache Airflow environment to develop and test DAGs, custom plugins, and dependencies before deploying to MWAA.

1 Like