สร้าง Authorized Views ใน BigQuery เพื่อแชร์ข้อมูล ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร

เวลาที่เราอยากจะแชร์ข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ใน BigQuery เราสามารถทำผ่านสิ่งที่เรียกว่า Authorized Views ได้ มีขั้นตอนประมาณนี้

  1. สร้าง Dataset สำหรับหน่วยงานที่เราอยากจะแชร์ข้อมูลให้
  2. สร้าง View ขึ้นมา อาจจะเอาฟิลด์บางฟิลด์ที่เราไม่อยากให้เค้าเห็นออกก่อน
  3. เข้าไปที่ IAM & Admin เพิ่ม Principal (User) เข้าไปโดยเซต Role ให้เป็น BigQuery User
  4. กลับไปที่ Dataset ที่เราสร้างไว้ตอนแรก ไปตรง Permissions แล้วเพิ่ม Principal คนนั้นเข้าไป โดยเซต Role ตรงนี้ให้เป็น BigQuery Data Viewer – ณ จังหวะนี้เค้าจะสามารถเข้ามาดูได้แล้วว่ามี View อะไรบ้าง แต่ยังจะ query ข้อมูลไม่ได้
  5. เพื่อให้เค้าสามารถ query ข้อมูลจาก Dataset ต้นทางจาก View ที่เราสร้างขึ้นมาได้ ให้เราไปที่ Dataset ต้นทาง แล้วเพิ่ม View นั้นๆ เข้าไปเป็นให้อยู่ใน Authorized Views

เท่านี้เราก็สามารถแชร์ข้อมูลให้กันภายในองค์กรได้อย่างสบายใจแล้ว :sunglasses:

ปล. ขอบคุณ @atb ที่มาช่วยลองเล่นด้วยครัช

References:

1 Like

ตรงขั้นตอนที่ 3 จริงๆ เราเซตแค่ BigQuery Job User น่าจะพอ ไม่ต้องถึงกับเป็น BigQuery User

Ref: BigQuery predefined IAM roles