มีอะไรใหม่บ้างใน Airflow 2.4?

Airflow เวอร์ชั่น 2.4 เพิ่งถูกปล่อยมาเมื่อ 4 วันที่แล้ว!

Feature ใหม่ ๆ ก็ตามนี้ :point_down:

:sparkles: Auto-refresh ที่หน้า DAGs View - เราไม่ต้องเมื่อยมือกด refresh อีกต่อไป! :joy:
:sparkles: DAG auto-registration - ตรงนี้โค้ดเราจะดูสวยขึ้น เพราะว่าเราสามารถเอาติ่ง as dag ตอนประกาศ DAG ที่เราเขียนประมาณนี้ with DAG(...) as dag: ออกไปได้แล้ว~
:sparkles: Data-aware scheduled DAGs อันนี้ดีงาม คือเราสามารถตั้ง schedule แบบให้เช็คว่าไฟล์ หรือ Dataset ของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง DAG จะถูก triggered ให้เอง :+1:
:sparkles: New Decorators (KPOs, ShortCircuit) - อันนี้ก็ decorator ใหม่ ทำให้โค้ดเราดูสะอาดตามากขึ้น
:sparkles: Waiting for Taskgroups from the ExternalTaskSensor - เราสามารถตั้ง sensor เช็คที่ taskgroup ได้แล้ว
:sparkles: Dynamic Task Mapping - มี 3 methods ใหม่คือ expand_kwargs, map และ zip

1 Like